Uuden komentajan haasteet

”Tämän vuosikymmenen lopulla osa maavoimien kalustosta tulee tiensä päähän. Panssarintorjuntatarvitsee uusia välineitä. Samoin ajoneuvokalusto on vanhentumassa.”

Puolustusvoimien komentaja on vaihtunut. Uudeksi komentajaksi on määrätty kenraali Jarmo Lindberg.Hän on ensimmäinen ilmavoimista tähän tehtävään valittu upseeri. Uusi komentaja on aiemmin toiminutilmavoimissa eri tehtävissä mm hävittäjälentäjänä.

Kenraaliluutnantti Jarl Lundqvist toimipuolustusvoimien komentajana 1945-1946. Hänet määrättiin tehtävään ilmavoimien komentajantehtävästä, mutta hänellä oli tykkimiestausta. Hän oli toiminut mm tykistöntarkastajana.Ensimmäisessä tiedotustilaisuudessaan hän piti erittäin tärkeänä, että puolustusvoimille tarkoitetutmäärärahat eivät enää nykyisestä alene. Se söisi uskottavaa puolustusta. Kenraali Lindberg pääseealoittamaan edellisen komentajan hoitaman puolustusvoimien kehittämisohjelman jälkeen lähespuhtaalta pöydältä. Kenraali Jarmo Lindberg on aktiivisesti mukana myös sosiaalisessa mediassa.Twitterissä hän kertoo omista menoistaan sekä mm. mistä hänen kirjoituksiaan voi lukea. (#finnchod)Twitterissä hän on ollut jo ilmavoimien komentajana toimiessaan. Tämä ei ole hänelle siis uusi asia.Kenraali Jarmo Lindberg vannoo edeltäjiensä tavoin maanpuolustuksen perusteisiin. Yleinenasevelvollisuus tulee säilyttää sekä Suomen tulee pysyä liittoutumattomana. Koko maan puolustamistaei saa unohtaa. Materiaalihankintojen vuosibudjettia ollaan supistamassa ensi vuoden alussa 700miljoonasta eurosta 500 miljoonaan euroon. Puolustusvoimat tulee esittämään tähän lievennystä.Mikäli supistus toteutuu, kaikkia poistuvia järjestelmiä ei voida korvata uusilla.

Tämän vuosikymmenen lopulla osa maavoimien kalustosta tulee tiensä päähän. Panssarintorjunta tarvitseeuusia välineitä. Samoin ajoneuvokalusto on vanhentumassa. Seuraavalla vuosikymmenellä ilmavoimienhävittäjäkalusto on vanhentumassa. Jarmo Lindberg on esittänytkin, että hävittäjäkaluston uusintaanlaaditaan erillisrahoitus. Kysymyksessä on erittäin suuren luokan hankinta. Myös 2020-luvullamerivoimat tarvitsee uutta kalustoa vanhentuvien tilalle.

Nykyinen poliittinen tilanne on olluthyväksi puolustusvoimien taloudesta puhuttaessa. Kriisi on avannut päättäjien silmät näkemäänpuolustusresurssien tarpeen. Kaikki suurimmat puolueet ovat puolustusbudjetin kasvattamisenkannalla. En usko, että yksikään reserviläinen vastustaa määrärahojen kasvattamista.

Tiedotustilaisuudessa kenraali Lindberg pohti sotilaallisen voimankäytön muutoksia. Hänen mielestäänsotilaallinen voimankäyttö on edelleen valtioiden keinovalikoimassa. Toisaalta sodan kuva onmuuttunut. Esimerkiksi sodan alkamishetkeä on aiempaa vaikeampi määrittää ja ennakoida.Sotilaallisen painostuksen muodot ovat myös muuttuneet monipuolisemmiksi. Kybersodankäynnin keinotovat tulleet mukaan. Yhteiskuntarakenteen muutokset ovat aikaansaaneet sen, että yhteiskuntaavoidaan vahingoittaa tietoteknisin keinoin. Yhteiskuntamme on arka vahingoittumaan tietotekniikan