Suomen vaikea tie rauhaan

OSA 6

Mitä jatkosodan alkumenestyksen jälkeen?

Suomi lähti jatkosotaan Saksan rinnalla ensisijaisesti saadakseen takaisin talvisodan pakkorauhassa menettämänsä alueet. Saksan sotamenestys johdatteli luonnollisesti ajattelemaan myös mahdollisia ”korkoja” menetyksille. Suur-Suomestakin eläteltiin toiveita, ja uusia, ”luonnollisia” ja helposti puolustettavia rajoja kaavailtiin. Näihin rajoihin tähtääminen johtikin sitten armeijamme hyökkäyksen ulottamiseen aina Syvärille ja ylikin sekä Karhumäkeen ja Maaselän kannakselle saakka. Suomen tietä irti jatkosodasta alettiin hakea jo varsin varhain. Saksalaisten sotatoimet alkoivat hyytyä alkumenestysten jälkeen loppusyksyllä 1942. Puna-armeijan vastahyökkäykset itärintamalla alkoivat, saksalaiset kärsivät tappion Pohjois-Afrikassa El Alameinissa, liittoutuneet nousivat maihin Marokossa ja Saksan 6.Armeija juuttui saarroksiin Stalingradissa. Suomen sodanjohto ja valtiojohdon ydin, ns. sotakabinetti havahtuivat. Jo vuotta aikaisemmin, kun Suomi ei ollut pysäyttänyt hyökkäystään vanhoille rajoilleen, Englanti, muodollisesti koko Brittiläinen kansainyhteisö, oli 6.12.1941 julistanut sodan Suomelle. Käytännön sotatoimiemme kannalta tällä ei ollut merkitystä, mutta psykologista vaikutusta ei voi kieltää.

1943

Vuodenvaihteen 1942-43 tienoilla oli enää vaikea sulkea silmiään siltä, että sodassa oltiin häviöön tuomitulla puolella. Saksa ei tulisi voittamaan tässä sodassa! Tämä käsitys vahvistui, kun punaarmeija tammikuussa 1943 mursi Leningradin saarron, valtasi Pähkinälinnan ja avasi kaupungista maayhteyden muuhun valtakuntaan Nevan Laatokan puoleisessa päässä. Kun Pauluksen 6. Armeija vielä antautui Stalingradissa, peli alkoi olla selvä. Lopullinen käänne sodassa oli tosiasia. Suomen oli jotenkin päästävä irti sodasta. Vaikeutena oli irtautuminen aseveljeydestä saksalaisten kanssa. Saksa oli yhä voimissaan, ja sillä oli Suomen rintamalla yli 200.000 sotilasta, jotka vastasivat lähes puolesta maarintamaamme pohjoisessa. Kun Saksa halusi välttämättä pitää Suomen mukana rintamassaan, pääsyynä oli pyrkimys säilyttää Itämeri ”saksalaisena sisämerenä”. Ruotsin rautamalmin jatkuva saanti oli ehdottomasti turvattava. Suomesta saatava Petsamon nikkeli oli myös edelleen tärkeä Saksan sotateollisuudelle. Saksa elätteli myös pitkään toiveita Muurmanskin radan katkaisemisesta Suomen avulla. Saksan Suomi -intressejä tulivat myös myöhemmin vahvistamaan sen vaikeudet muiden liittolaisten, ensin Italian ja sitten 1944 Romanian ja Unkarin kanssa. Paras kumppani sodassa Neuvostoliittoa vastaan oli saatava pysymään ruodussa. Helmikuussa 1943 käynnistyivät selkeät poliittiset toimet Suomen irrottamiseksi sodasta. Päämajan tiedustelupäällikkö eversti Aladar Paasonen piti presidentille ja hallituksen edustajille realistisen tilannekatsauksen sotatilanteesta. Se synnytti kuulijoissa ”alakuloa”. Risto Ryti valittiin uudelleen presidentiksi 15.2.1943, ja Suomelle nimitettiin uusi ”rauhanhallitus” Edvin Linkomiehen johdolla. Maaliskuun lopulla 1943 Yhdysvallat tarjosi Suomelle palveluksiaan rauhan aikaansaamiseksi. Kun Suomi tiedusteli rauhanneuvottelujen pohjaa, NL ilmoitti ankarat rauhanehdot vain Yhdysvalloille tiedoksi. Kun ehdoista ei Suomessa oikein saatu selvää ja kun Saksan ulkoministeri Ribbentrop asiaa häneltä tiedusteltaessa vastasi jyrkän kielteisesti Suomen mahdollisuuksiin irrottautua sodasta, hallitus torjui 10.4.43 Yhdysvaltojen palvelukset. Kesällä 1943 kotiutettiin Saksan itärintamalla taistellut suomalainen SS -vapaaehtoispataljoona. Sitä voidaan pitää jonkinlaisena poliittisena eleenä etäisyyden ottamiseksi Saksan suuntaan.

1944

Alkuvuodesta 1944 tilanne alkoi kärjistyä. Suomeen kehittynyt sisäinen rauhanoppositio oli jo loppuvuodesta 1943 tiivistänyt rivejään ja alkanut painostaa hallitusta rauhaan käyttäen Ruotsia ja Ruotsin sodanvastaista mielipidettä hyväkseen. Erityisen selkeä oli sosialidemokraattisen hallituspuolueemme aktivoituminen pikaisen rauhan puolesta jo marraskuussa 1943. Neuvostoliiton Tukholman suurlähettiläältä madame Kollontayltä saatiin loppuvuodesta 1943 viestejä, että NL olisi valmis vastaanottamaan Suomen neuvottelijan Moskovassa, mikäli rauhasta haluttaisiin neuvotella. Ruotsalaiselle taholle Kollontay ilmoitti, että keskeisenä lähtökohtana neuvotteluille olisivat vuoden 1940 rajat. Huhut näistä yhteyksistä tulivat pian Saksankin tietoon, ja se reagoi joulukuun 1943 alussa vaatimalla Suomelta sitoumusta, ettei se solmisi erillisrauhaa. Tammikuussa 1944 Saksan vastoinkäymiset jatkuivat. Puna-armeija mursi Leningradin saarron lopullisesti ja heitti saksalaiset joukot Narvajoen tasalle, minne rintama onneksemme kuitenkin jäykistyi yhdeksäksi kuukaudeksi. Yhdysvaltojen painostus Suomen irrottamiseksi sodasta tiivistyi. Tässä tilanteessa hallitus lähetti valtioneuvos Paasikiven Tukholmaan ottamaan selvää Neuvostoliiton aikomuksista. Näin käynnistyneet yhteydenotot, joissa ruotsalaiset toimivat aktiivisina välittäjinä, eivät kuitenkaan vielä silloin johtaneet tuloksiin. Kun joukkomme olivat kaukana Itä-Karjalassa, Suomessa pidettiin Moskovan rauhan 1940 rajoja vielä siinä tilanteessa kohtuuttomana ennakkoehtona. NL koetti vauhdittaa neuvotteluja kotirintamamme kohdistuvilla terroripommituksilla. Erityisesti Helsinkiä pommitettiin massiivisesti 6., 16. ja 26.2.1944. Maaliskuussa 1944 Suomi pyrki vielä täsmentämään rauhanehtoja ja saikin kutsun lähettää neuvottelijansa Moskovaan. Matkaan lähtivät valtioneuvos Paasikivi ja ulkoministeri Enckell. Neuvottelut kuitenkin katkesivat hallituksen ja eduskunnan otettua kielteisen kannan ylivoimaisen raskaina pitämiinsä ehtoihin. Vaikka Moskovan rauhan rajat vielä olisi ehkä hyväksyttykin, erityisesti 600 miljoonan US -dollarin sotakorvauksia ja saksalaisjoukkojen nopeata internoimista pidettiin täysin mahdottomina. 18.4.1944 annettiin Neuvostoliitolle kieltävä vastaus.

Ratkaisun kesä 1944

Kun diplomaatit näin olivat epäonnistuneet, oli sotilaiden vuoro toimia. Vuoden 1944 neljäntenä strategisena iskunaan itärintamalla Neuvostoliitto käynnisti 9.-10.6.1944 massiivisen suurhyökkäyksensä Karjalan kannaksella. Ainakin iskun voima ja jossain määrin myös ajankohta tulivat sodanjohdollemme yllätyksenä. Niinpä hyökkäystä ei kovista yrityksistä huolimatta saatu pysäytettyä, ja epäedullisen pääaseman jälkeinen Vammelsuu-Taipale – linjakaan ei kestänyt. Edessä olivat ankarat torjuntataistelut lähes linnoittamattomalla Viipuri-Kuparsaari- Taipale –linjalla. Kymmenessä päivässä vihollinen oli edennyt täysin aikataulunsa mukaisesti Viipurin porteille. VKT –linjan ensimmäinen taistelu Viipurissa oli ohi ennen kuin se oli oikein alkanutkaan. Viipuri oli menetetty!. ”Sotahistoriallinen skandaali”, luonnehti tapahtunutta ylipäällikkö Mikkelissä. Samaan aikaan käynnistyi Neuvostoliiton suurhyökkäyksen toinen aalto Syvärin ja Maaselän kannaksen rintamilla.

Ryti pani itsensä peliin

Viipurin menetyksen jälkeen tilanne oli äärimmäisen kriittinen seuraavien viikkojen ajan. Saksa oli asettanut käynnistämänsä avun ehdoksi sen, että Suomi saa vakautettua tilanteensa ja että puolustus alkaa pitää VKT –linjalla. Sen ensimmäinen tukipylväs, Viipuri oli kuitenkin menetetty lähes taistelutta. Tässä kriittisessä tilanteessa hallitus tiedusteli 22.6.ilmeisen hädissään rauhan ehtoja Neuvostoliitolta. Kun Neuvostoliitto 23.6. voimansa tunnossa vaati ennakkoehtona ehdotonta antautumista, taistelua päätettiin ongelmista huolimatta jatkaa. Nämä yhteydenotot tulivat tietenkin heti saksalaisten tietoon. Seurauksena oli, että ulkoministeri Ribbentrop tuli ennakkoon ilmoittamatta äkkivisiitille Suomeen 22.6. Ribbentropin käynnin ja tilanteen kehittymisen seurauksena tasavallan presidentti Risto Ryti antoi Saksalle henkilökohtaisen vakuutuksensa, että Suomi jatkaa Saksan rinnalla. Näin Saksan avun jatkuminen varmistettiin.

Torjuntavoitto avasi lopulta tien rauhaan

Näin sitten sotaa jatkettiin, ja heinäkuun puolen välin tienoilla torjuntavoittomme alkoi olla varmistettu. Vihollinen oli pysäytetty Karjalan kannaksella, pysäytettiin Laatokan Karjalassakin ja viimeinen torjuntavoitto saatiin Ilomantsin suunnalla elokuun alussa. Niinpä oli aika aloittaa rauhanponnistelut uudelleen. Aikaisempien rauhantunnustelujen tuloksena oli saatu tietää, että neuvottelujen edellytyksenä oli edelleen Moskovan sanelemien ennakkoehtojen hyväksyminen. Erityisesti pelko Saksan reaktioista oli aikaisemmin ollut esteenä näiden ehtojen hyväksymiselle. Heinäkuun lopussa Saksan arvioitiin kuitenkin olevan niin heikko, että se ei kykenisi estämään erillisrauhaamme ja esimerkiksi miehittämään maatamme Romanian ja Unkarin tapaan. Tietysti Neuvostoliiton asettamat määräajat saksalaisten ajamiseksi maasta tai internoimiseksi nähtiin täysin mahdottomiksi, mutta niistä arveltiin kuitenkin voitavan neuvotella. Vaadittu 600 miljoonan dollarin sotakorvaus ylitti myös selvästi kansataloutemme sietokyvyn. Sotilaallinen tilanne näytti kuitenkin niin edulliselta rintamillamme, että Neuvostoliiton arveltiin olevan valmis luopumaan ehdottoman antautumisen vaatimuksesta. Niinpä ryhdyttiin valmisteleviin toimiin. 31.7.44 Risto Ryti luopui presidentin virasta, ja 4.8. eduskunta nimitti Mannerheimin presidentiksi. Hän puolestaan nimitti 8.8. uuden hallituksen, jonka päätehtäväksi tuli rauhan aikaansaaminen. 24.8. eduskunta hyväksyi rauhansuunnitelmat ja irtisanoutui Ribbentrop –sopimuksesta. Tasavallan presidentiksi valittu Mannerheim lähetti Hitlerille kauniisti muotoillun henkilökohtaisen kirjeen, jossa hän ilmoitti päätöksestään irrottaa Suomi sodasta. Saksa on niin suuri kansa, Mannerheim kirjoitti, että se jää elämään siinäkin tapauksessa, että se häviää sodan. Mutta Suomi on niin pieni kansa, että se voitaisiin karkottaa asuinsijoiltaan ja tuhota. 29.8.44 Nuvostoliitto ilmoitti rauhanneuvottelujen ennakkoehdot, ja 1.9. Mannerheim esitti niiden pohjalta Neuvostoliitolle vihollisuuksien lopettamista. 2.9. eduskunta hyväksyi Neuvostoliiton asettamat ennakkoehdot ja katkaisi yhteistyön Saksan kanssa. 3.9.44 solmittiin aselepo, jonka seurauksena suomalaiset lopettivat taistelutoimet 4.9. klo 07.00 ja NL vuorokautta myöhemmin. 5. 9.44 rintamataistelut päättyivät ja neuvottelut välirauhansopimuksesta alkoivat. Rauhan ehdot, jotka Suomen valtuuskunnalle esitettiin, olivat samat kuin ne, jotka Stalin oli esittänyt Rooseveltille ja Churchillille Teheranissa: vuoden 1940 raja, Petsamon liittäminen Neuvostoliittoon, sotakorvaukset, saksalaisjoukkojen karkottaminen ja Suomen armeijan demobilisaatio. Lisäksi tuli yksi ehto, jota Teheranissa ei ollut mainittu eli Porkkalan tukikohdan vuokraaminen Neuvostoliiton käyttöön. 6.9. Suomen rauhanvaltuuskunta matkusti Moskovaan, missä välirauhansopimus allekirjoitettiin 19.9.44. Sopimus vahvistettiin rauhanneuvotteluissa kaikkien liittoutuneiden kanssa Pariisissa 10.2.1947, ja se astui voimaan 26.9.1947 molempien osapuolien ratifioitua sen.

Göran Lindgren

Kirjoittaja on ylil res, sotahistorian harrastajatutkija ja opas sotahistoriallisilla retkillä viime sotiemme taistelukentille, Tapiolan Reserviupseerien ja Senioriupseerien kerhon jäsen.