Suomen ilmatilaa suojataan ympärivuorokautisesti

Teksti ja kuva: Puolustusvoimat / Viestintäosasto

Ilmavoimat seuraa ympärivuorokautisesti Suomen lähialueilla tapahtuvaa lentotoimintaa aluerikkomusten ehkäisemiseksi, paljastamiseksi ja selvittämiseksi, sekä puuttuu tarvittaessa Suomen ilmatilaa lähestyvien ilma-alusten kulkuun.

Venäjän Suomeen tekemät ilmatilaloukkaukset ovat kuohuttaneet mediaa. Mitä ilmatilaloukkaus tarkoittaa, ja mitä sellaisesta seuraa? – Ilmatilaloukkauksella tarkoitetaan sitä, että vieraan valtion valtionilma-alus ylittää Suomen rajan ilman asianomaista lupaa, kertoo ilmavoimien operaatiopäällikkö eversti Sampo Eskelinen.

Tällaisiin tapauksiin suhtaudutaan aina vakavasti, ja jokainen tapaus tutkitaan. Puolustusvoimien havainnon perusteella rajavartiolaitos tutkii tapauksen. Mikäli tutkinta osoittaa ilmatilaloukkauksen tapahtuneen, ulkoasiainministeriö ottaa asian esiin kyseisen maan edustajan kanssa.

Mikä on syy siihen, että ilmatilaloukkauksia tapahtuu?

Syyt siihen, miksi loukkauksia tapahtuu, voidaan Eskelisen mukaan jakaa kahteen eri kategoriaan.

– Ilmatilaloukkaukset tapahtuvat joko ammattitaidottomuudesta tai tahallisuudesta johtuen. Lentäjä saattaa päätyä Suomen ilmatilaan esimerkiksi väistäessään säärintamaa, tai virheellisestä lennonsuunnittelusta johtuen.

Esimerkiksi yllättävät sääolosuhteet, tekninen vika tai virheellinen lentosuunnitelma eivät automaattisesti oikeuta lentäjää poikkeamaan lentoreitiltä Suomen ilmatilaan, vaan tilanne on kyettävä hoitamaan muilla keinoilla, esimerkiksi kääntymällä takaisin tulosuuntaan.

Suomi vartioi ilmatilaansa ilmavalvonnan sekä tunnistamisen avulla. Millä tavoin ilmavalvonta ja tunnistaminen toteutetaan käytännössä?

– Ilmavalvonta on osa ilmapuolustusta. Valvontajärjestelmällä seurataan Suomeen tulevia ja täältä lähteviä ilma-aluksia. Tavoitteena on että valvonnan avulla kyetään reagoimaan ennakoivasti tilanteisiin, jotka saattaisivat johtaa alueloukkaukseen, kertoo Eskelinen.

Ilmavalvonnan pääkalustona toimivat ympäri Suomea sijoitetut tutkat, joiden havaintoja täydennetään tarvittaessa muilla sensoreilla. Luvattomasti ilmatilaa lähestyviä ilma-aluksia varoitetaan ennakoivasti luvattomasta maahantulosta. Suomen ilmatilassa lentävien koneiden tunnistustiedot ovat ilmavoimien johtokeskusten käytössä. Mikäli tarvittavia tietoja ei löydy, lähettää johtokeskus tarvittaessa tunnistuskoneen ilmaan.

Tunnistuslennot suoritetaan Hornet –monitoimihävittäjillä. Luvattomasti Suomen ilmatilassa lentävät koneet tunnistetaan, ja käännytetään pois tai pakotetaan laskeutumaan. Mikäli kone ei tottele huomautuksia, varoitetaan mahdollisista voimakeinojen käytöstä. Suomen päivystyskoneet ovat aina aseistettuja ja ohjaajalla on kamera, jolla tunnistettavan kohteen tiedot pyritään dokumentoimaan. Hornet voidaan lähettää tunnistuslennolle, vaikka ilmatilaloukkausta ei olisi edes tapahtunut. Tällöin tunnistetaan kansainvälisessä ilmatilassa lentäviä koneita.

Mediassa on uutisoitu puolustusvoimien pidättäytyvän kommentoimasta ilmatilaloukkauksia. Miksi Puolustusvoimat kertoo, ettei ilmatilaloukkauksista voida kertoa?

Ilmavoimat puuttuu epäiltyihin ilmatilaloukkauksiin ja selvittää omalta osaltaan tapahtumien kulkua. Tämän jälkeen varsinainen tutkinta siirtyy Rajavartiolaitokselle. Tiedotusvastuu on aina tutkivalla taholla, joten tutkinnan ollessa kesken puolustusvoimat ei sitä voi kommentoida.

Rauhan aikana ilmatilan valvontaa toteutetaan valvomalla ja turvaamalla alueellinen koskemattomuus operaatioturvallisuudesta