Helsingin Reservin Sanomat

Helsingin Reservin Sanomat on kahden vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä toimivan yhdistyksen yhteinen tiedotus- ja uutislehti. Se ilmestyy neljä kertaa vuodessa paperisena ja kuudesti sähköisenä.

Lehti välittää tietoa piirien sekä niiden perusyhdistysten menneestä ja tulevasta toiminnasta sekä pyrkii omalta osaltaan kehittämään ja ylläpitämään jäsenistön sotilasammattitaitoa.

Lehti toimitetaan kaikille Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seudun Reserviläispiirin jäsenille sekä useille muille maanpuolustusyhteisöille, yhteisöille ja liikelaitoksille.

Mediakortti

Mediakortti

Julkaisija ja lehden tiedot

Julkaisijat: Helsingin Reserviupseeripiiri ry ja Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry.

Lehti ilmestyy paperisena 4 kertaa vuodessa.
Lehden koko: 290 x 420 mm tabloid
Painopaikka: Botnia Print Oy
ISSN 0355-824X
Levikki: 12 000 kpl.
Näköislehdet: paperilehden PDF-versiot

Lisäksi lehti ilmestyy verkkoversiona 6 kertaa vuodessa.
Verkkoversio: www.reservinsanomat.fi
Arkisto: aikaisemmat verkkolehdet

Päätoimittaja: Tomi Alajoki, 045 128 3636, toimitus @ reservinsanomat.fi

Aikakausmedia ry:n jäsen.

Ilmoitushinnat

Paperilehden ilmoitushinnat voimassa 1.1.2021 alkaen:

Tervehdysilmoitus 50 €
1/8 sivu 200 €
1/4 sivu 450 €
1/2 sivu 700 €
1/1 sivu 1200 €

Verkkolehden ilmoitushinnat tarjouksen mukaan.

Aineistojen toimittaminen

Valmiit aineistot toimitetaan sähköpostilla: toimitus @ reservinsanomat.fi viimeistään kunkin numeron aineistopäivään mennessä.

Huom. Toimintakalenteriin tarkoitetut aineistot sekä paperi- että verkkolehteen ns. rivi-ilmoituksina ilman tekstimuotoiluja. Mahdolliset muotoilut poistetaan taittovaiheessa.

Aineisto- ja ilmestymispäivät vuonna 2023, paperilehti

N:o Aineistopäivä Ilmestymispäivä
1. 25.1. 10.2. vuosikokousilmoitukset
2. 31.5. 16.6.
3. 6.9. 22.9. vuosikokousilmoitukset
4. 29.11. 15.12.

Aineisto- ja ilmestymispäivät vuonna 2023, verkkolehti

N:o Aineistopäivä Ilmestymispäivä
1. 23.2. 3.3.
2. 30.3. 7.4.
3. 4.5. 12.5.
4. 10.8. 18.8.
5. 12.10. 20.10.
6. 9.11. 17.11.

Pankkiyhteys

Maksun saaja:

Helsingin Reservin Sanomat
FI26 1555 3000 1221 93