Kertausharjoitukset jälleen kunnolla käyntiin

Maanpuolustuskoulutusyhdistys on vastannut viimevuosina valtaosasta reserviläisten kouluttamisesta. Puolustusvoimauudistuksen aikana puolustusvoimilla on ollut mahdollisuus käskeä kertausharjoituksiin vain muutamia tuhansia reserviläisiä vuodessa. Tilanne on nyt muuttumassa ja syksyn aikana julkaistujen tietojen mukaan vuonna 2015 koulutettaisiin kertausharjoituksissa jo yhteensä noin 18000 reserviläistä. Kun samanaikaisesti sodan ajan joukkojen vahvuus on pienentymässä noin 230000 sotilaaseen, käsketään jatkossa kertausharjoituksiin vuodessa noin 8 prosenttia sodan ajan joukkoihin sijoitetuista reserviläisistä. Tällä määrällä kestäisi lähes 13 vuotta kouluttaa kertausharjoituksilla kaikki sodan ajan joukkoihin sijoitetut, joten on selvää, että myös jatkossa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen merkitys etenkin alueellisten- ja paikallisjoukkojen kouluttajana säilyy merkittävänä.

Kertausharjoitusten vähäinen määrä on osaltaan vaikuttanut siihen, että osa, varsinkin nuorista reserviläisistä, ei täysin ymmärrä niiden merkitystä maamme yleiseen asevelvollisuuteen ja laajaan reserviin perustuvassa puolustusratkaisussa. Kertausharjoitukset perustuvat asevelvollisuuslakiin ja ovat ihan yhtä velvoittavia kuin varusmiespalveluskin. Kertausharjoitus on samalla myös oikeus, jota jokaisella harjoituskäskyn saaneella tulisi olla mahdollisuus käyttää. On erittäin tärkeää, että jokainen kertausharjoituksiin käsketty reserviläinen myös osallistuu harjoitukseen, koska etenkään kokonaisten joukkojen kouluttaminen ei muuten ole mahdollista. Kertausharjoitus voi olla ainutkertainen tapahtuma kyseisen reserviläisen koko asevelvollisuusaikana. Se on kokemus, jota ei pidä ohittaa. Jokainen kertausharjoituksesta vapautusta hakeva reserviläinen heikentää myös muiden koulutettavien reserviläisten mahdollisuuksia päästä harjoitukselle asetettuihin oppimistavoitteisiin.

Vaikka itselle ei kertausharjoituskäskyä olisikaan tulossa, voi maanpuolustuksen eteen toimia myös tukemalla niitä, jotka ovat harjoituskäskyn saaneet. Nuorempi reserviläinen saattaa kaivata rohkaisua ja oikeaa tietoa siitä mitä kertausharjoituksissa tapahtuu. Työkaveria tai alaista voi kannustaa osallistumaan harjoitukseen järjestelemällä työpaikalla asiat niin, ettei harjoituksesta aiheudu suurempaa haittaa työnantajalle, työyhteisölle tai kertausharjoitukseen käsketylle työntekijälle itselleen. Apua saattavat kaivata myös reserviläisen läheiset. Puolison jättäminen kertausharjoituksen ajaksi kotiin pienten lasten kanssa saattaa olla hieman helpompaa jos tietää, että isovanhemmat tai muut läheiset ovat puolison tukena. Kertausharjoitukset ovat oppimistapahtumia myös puolustusvoimien henkilökunnalle. Kannattaa muistaa, että kertausharjoitusten vähäinen määrä on johtanut myös siihen, että monella puolustusvoimien palkattuun henkilökuntaan kuuluvalla ei ole aikaisempaa kokemusta reserviläisten kouluttamisesta. Kokeneiden reserviläisten kannattaa suhtautua asiaan hienovaraisesti ja ymmärtävästi. Asiallinen ja täsmällinen toiminta auttavat myös kokemattomia kouluttajia vakuuttumaan reserviläisten osaamisesta.