Joukko reserviläisiä tutustui Meredivisijonaan

Joukko reserviläisiä tutustui Meredivisijonaan. Tukikohta sijaitsee Tallinnassa lähellä keskustaa Kopliin menevän kadun varrella. Merivoimien puolesta esittelijänä toimi komentajakapteeni Johan-Elias Selusmaa. Merivoimien tehtävänä on puolustaa valtiota mereltä suunnalta. Toinen päätehtävä on miinantorjunta sekä pommien purkaminen merellä.

Peräti kolmasosa Viron alueesta on vettä, merirajaakin on 780 kilometriä. Rantaviivaa on 3780 kilometriä. Varsinaisesta rajavalvonnasta huolehtii rajavartiolaitos yhdessä poliisin kanssa. Henkilöstöä Viron merivoimissa on n 60 upseeria, 130 aliupseeria ja matruusia. Varusmiehiä koulutetaan noin 30 vuodessa. Yhteensä merivoimissa on noin 260 henkilöä palveluksessa.

Aluksia merivoimilla on Englannista hankitut miinanetsintään soveltuvat Sandown-luokan alukset, joita on kolme kappaletta. Lisäksi Virolla on Lindormen-luokan alus, joka toimii esikunta-aluksena sekä sukeltajien tukialuksena.

Sukeltajia merivoimissa on 17 henkeä. Heidän päätehtävänsä on toimia raivaajasukeltajina Viron merilueilla. Suomi lahjoitti kaksi R-luokan alusta 1990-luvulla Viroon. Toinen on siirretty Tallinnan Merimuseoon, mutta toinen alus toimii edelleen Kaitseliiton koululaivana.

Varusmiehiä koulutetaan Virossa kaikkiaan noin 3200 vuodessa. Palvelusajat ovat 8 ja 11 kuukautta. Viron puolustus perustuu kahteen pilariin: itsenäinen puolustus sekä Natoon perustuva puolustus. Kaitseliiton toimintaa esitteli reservin luutnantti Kuno Peek.

Kaitseliiton jäsenmäärä on noin 13000 henkilöä. Lukuun on laskettu myös naisjärjestön sekä nuorisojärjestöjen jäsenet. Kaitseliit toimii kouluttaja pankkina. Järjestössä vapaaehtoiset voivat täydentää saamaansa koulutusta sekä itse kouluttautua kouluttamaan muita.

Kaitseliit on jaettu maakunnallisiin alueisiin, joita on 15. Niistä kahdelle on suunniteltu kyber-torjuntatehtäviä. Tallinnassa ja Tartussa valmistellaan kyber-sodankäynnin torjuntaan liittyvän koulutuksen käynnistämistä. Koulutuksen ja alueellisten puolustusvalmistelujen lisäksi Kaitseliit tukee poliisia ja rajavartiolaitosta niiden tehtävissä.

Meredivisjion on Tallinnan Malevan osa. Siihen kuuluu noin 30 jäsentä. Osaston päätehtävä on tukea Viron laivaston toimintaa. Osastossa voi kouluttautua merenkulun tehtäviin.