HRUP

Reservin upseereina meidän tulee myös itse huolehtia kenttäkelpoisuudestamme. Kuten keväällä kuultiin, uusi reserviläiskoulutussuunnitelma asettaa paljon henkilökohtaista vastuuta reserviläiselle.

Syksy kolkuttaa jo ovea ennätyskesän jälkeen. Helteet ovat vaihtuneet sateisiin ja ukkosiin. Kesä onollut paitsi ennätyksellisen lämmin myös muuttuvien aikojen jakso. Ukrainan kriisi on jatkunut jaajoittain kärjistynyt. Länsimaat ja Venäjä käyvät poliittista ja kaupallista kädenvääntöä. Kriisi onmyös vaikuttanut suuresti suomalaisten mielipiteisiin, ja sekä kansalaiset että poliittinen johtoesittävät yhä useammin ääneen uskottavan puolustuksen tärkeyden. Oma uskottava maanpuolustus onehdottoman tärkeä, riippumatta liittoumista. Puolustusvoimien uusi komentaja kenraali Lindberg onkertonut julkisuuteen, että säästötoimet on tältä erää nyt tehty, ja niin osaamista kuinmateriaaliakin ryhdytään parantamaan ja päivittämään. Reserviläisten kannalta tärkeintä on, ettäsuunnitelmat kertausharjoituksien nostamisesta riittävälle tasolle toteutuvat. Maanpuolustuksenerinomainen voimavara, suuri reservi, pystyy toimimaan tehokkaasti vain jos sen osaamistaylläpidetään ja päivitetään. Tulemme varmasti näkemään jonkun verran muutoksia rakenteissa jakokoonpanoissa keväällä julkaistujen lisäksi. Kenraali totesi kuun alussa, että terävimmän kärjenvalmiustaso pitää olla kuukausissa tai viikoissa. Suuret joukot tulisivat silloin hoitamaanpitkäaikaisempia tehtäviä. Kenraalin sanoin, Suomen turvallisuuspoliittinen ympäristö on muuttunut.Suomi on myös valmis nostamaan valmiustasoaan tarvittaessa. Toivomme kenraalille menestystätehtävässään ja odotamme hyvän yhteistyön jatkuvan piirimme ja puolustusvoimien välillä. Reservinupseereina meidän tulee myös itse huolehtia kenttäkelpoisuudestamme. Kuten keväällä kuultiin, uusireserviläiskoulutussuunnitelma asettaa paljon henkilökohtaista vastuuta reserviläiselle, koskaitsenäinen ja vapaaehtoinen harjoittelu tulee osaksi koulutusta. Kannattaa siis aktiivisestiosallistua piirin ja kerhojen järjestämään liikunta- ja ampumatoimintaan. Piiri kehittää jatkuvastikalustoaan, jotta voimme tarjota mahdollisimman kattavan harjoittelu- ja koulutusmahdollisuudenkerhoille ja jäsenille. Lisätietoja piirin nettisivuilla ja tulevissa lehdissä. Myös sählynpeluu jamarssit jatkuvat