Evakot Suomessa

Anne Kuorsalo, Evakon Pitkä tie ISBN 978-951-20-9518-6 Gummerus 2014 302 sivua

Gummeruksen kustantamaan kirjaan on koottu 25 kirjoittajan kokemuksia evakkoon joutuneista.

Suomen jälleenrakennus oli suuri selviytymistarina. Sodan jaloista evakkoon joutuneet vauhdittivat osaltaan uusien kotikuntiensa taloudellista nousua. Jälleenrakennuksen aikana oli keskityttävä tulevaisuuteen, ei menneisyyteen. Mutta juurettomuus ja kaipuu menetetylle kotiseudulle siirtyi myös seuraaville sukupolville. Tämä kirja jatkaa kirjojen Evakkolapset, Evakkotie ja Sodan haavoittama lapsuus selvitystyötä.

Nuorimmatkin evakkoon joutuneista ovat kohta 70-vuotiaita. Voidaan varmasti sanoa, että evakkoon joutuminen oli koko elämänkulkuun vaikuttanut tekijä. Pakkomuuton vaikutuksista on tehty Suomessa tutkimus, jossa pyrittiin selvittämään pitkän ajan taloudellisia vaikutuksia. Yllättäen tulokehitys Suomessa syntyneiden ja evakkotaustaisten välillä oli evakoille edellinen. Heidän tulotasonsa oli korkeampi kuin kanta-suomalaisten. Ekonomistien mukaan kaikki olisivat voineet hyötyä samalla tavalla siitä yhteiskunnan muutoksesta. jonka mukaan evakkomiehet pääsivät. Tutkimatta on myös sekin, miksi evakoita ja heidän jälkeläisiään Somalialaispakolaiset ovat myös valittaneet, kuinka heitä on pahimmillaan kohdeltu. Joskus myös evakkopakolaiset tunsivat omien kansalaisten puolelta huonoa kohtelua.