Ehdokasesittely

Helsingin Reserviupseeripiirin syyskokouksessa 10.11. valitaan uudet puheenjohtajat piirillemme. Olen ilmoittanut vaalivalmistelua tekevälle järjestötoimikunnalle olevani käytettävissä puheenjohtajan tehtävään.

Olen Caspar von Walzel, 38-vuotias luutnantti (res.) Espoosta. Varusmieskoulutukseni olen saanut saapumiserässä II/95 (Raaseporin Tykistörykmentti, Uudenmaan prikaati, silloin osana maavoimia) ja koulutukseltani olen tulenjohtaja. Useamman vuoden jälkeen sain uudelleen sijoituksen tulenjohtajana merivoimissa osana rannikkojääkäreiden sodanajan organisaatiota, ja tämän myötä sain ylennyksen vuonna 2010. Siviilissä toimin sähköja materiaalikemian parissa ja koulutukseni olen saanut Teknillisessä korkeakoulussa, nykyisessä Aaltoyliopistossa. Puhun sujuvasti ruotsia, suomea ja englantia. Reserviläistoiminnan lisäksi käytän vapaa-aikaani myös palveluskoiraharrastuksen parissa. Meillä on perheessä kaksi rottweileria, joiden kanssa harrastamme tottelevaisuutta ja maastolajeja yhdessä vaimoni kanssa.

Reserviläistoimintani alkoi aktiivisesti vuonna 2004 kun Helsingfors Svenska Reservofficersklubb (HSRK) uudelleenaktivoitiin. Siellä toimin hallituksen sihteerinä vuosina 2004 – 2009 ja vuodesta 2010 olen ollut kerhon puheenjohtajana. Tänä aikana uinuvasta kerhosta nousi uudestaan melko aktiivinen liki 200 jäsenen yhdistys. Kerholla on nykyään aktiivinen ampumaharrastajakunta, ja se toimii myös ruotsinkielisenä kouluttajapoolina MPK:lle. Suurin yksittäinen vuosittainen koulutustapahtuma on Syndalenissa järjestettävä Lukiolaisten turvakurssi, joka järjestetään tänä vuonna 11. kertaa ja joka kerää yli 100 oppilasta ruotsinkielisistä lukioista ympäri etelä-suomea.

Olen myös toiminut HRUP:n 2. varapuheenjohtajana kohta 4 vuotta (tammikuu 2011 – joulukuu 2014) Sakari Väliahteen ja Jyri Vilamon kanssa. Tämä on ollut hyvin antoisaa aikaa, ja meillä on ollut erinomainen yhteistyö puheenjohtajistossa. Haluaisin mielelläni jatkaa sitä työtä, mitä olemme voineet tehdä tämän neljän vuoden aikana. Varautumistyö, joka sai alkunsa HRUP:ssä Pekka Rintalan aloitteesta, pitää viedä eteenpäin. Toinen tärkeä asia on varmistaa oikeat ja riittävät edellytykset reservin upseereille hyödyntää ja toteuttaa ne mahdollisuudet ja vaatimukset mitä pv-uudistus tuo mukanaan. Piirillä tulee olemaan tärkeä rooli jäsenten omaehtoisen koulutuksen mahdollistajana. Tähän tietysti liittyy oleellisesti myös jäsenistömääräkehityksen kääntäminen uudestaan nousuun. Tämä on ongelma koko liitossa, ja Helsingin pitää olla aktiivinen hyvän ratkaisun löytämisessä.

Suureksi ilokseni voin myös ilmoittaa, että majuri Timo Niiranen IT-kerhosta ja majuri Kimmo Karila Sissikerhosta ovat kertoneet olevansa käytettävissä varapuheenjohtajiksi. Molemmat ovat piirihallituksemme jäseniä, pitkän linjan upseereita reservissä ja ovat ehdottomasti oikeat miehet tehtävään. Timolla on erittäin vankka kokemus koulutus- ja ampumatoiminnasta ja hänen osaamisensa on maamme huippua. Myös Kimmolla on erittäin pitkä ja vaikuttava tausta reserviläistoiminnassa ja hänen kokemuksensa, talousosaamisensa sekä suhteensa ovat erittäin hyödyllisiä piirille. Paras lopputulos työlle saadaan, kun puheenjohtajisto on tiimi, joka toimii yhteistä määränpäätä kohti. Olemme Timon ja Kimmon kanssa keskustelleet keskinäisestä vastuujaosta, jos tulemme valituksi ja koen, että meillä on hyvä ja yhteinen näkemys asiasta.

Puheenjohtajiston tärkein tehtävä on luoda hyvät edellytykset hallitukselle toimia tehokkaasti, luoda ja ylläpitää suhteita yhteistyötahoihin ja yhdessä piiritoimiston kanssa auttaa kerhot ja jäsenet toteuttamaan laadukasta ja monipuolista toimintaa. Uskon, että yhdessä Timon ja Kimmon kanssa meillä on hyvät edellytykset tähän. Jos olet samaa mieltä, toivomme tukeasi syyskokouksessa.

Caspar von Walzel, pj-ehdokas

Timo Niiranen, vpj-ehdokas

Kimmo Karila, vpj-ehdokas