Arvio maailmasta

Miten Suomi pärjää maailman myllerryksessä ? Turvallisuustilanne maailmassa on murroksessa – on sotilaspoliittisen analyysin aika. Sen tekee tässä kirjassa kenraali Gustav Hägglund, jolla maassamme on laajin kokemus sotilaspolitiikasta.

Näkemyksellinen kirja arvioi maailman voimatasapinoa ja ottaa reippaasti kantaa Suomen turvallisuuden rakentamiseen korskean Venäjän rajanaapurina, EU:n jäsenenä, Ruotsin ja NATO:n kumppanina.

Olemme eläneet pitkään yksinapaisessa maailmassa, jossa Yhdysvallat on sanonut viimeisen sanan. Sotilaspoliittisesti maailma on muuttumassa Yhdysvaltain, Venäjän ja Kiinan kolmikentäksi. Ne ovat valmiita käyttämään sotilaallista voimaa tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Euroopassa on eletty ikään kuin ikuinen rauha olisi laskeutunut maailmaan: on luovuttu yleisestä asevelvollisuudesta, ajettu alas puolustusta ja keskitytty kriisinhallintaan. Ukrainan kriisi on kuitenkin rikkonut rauhan utopian.

Sotilaspolitiikassa Euroopan unioni on kääpiö. Sillä olisi voimavaroja nousta suurvallaksi, mutta se edellyttäisi päätöksentekotavan muuttamista. Naton eurooppalaiset pitäisi ottaa mukaan järjestön johtoon toiseksi itsenäiseksi pilariksi USA:n rinnalle.

Vetävästi kirjoitettu kirja on tarkoitettu jokaiselle suomalaiselle, joka haluaa ymmärtää paremmin tulevaisuuden keskeisiä kysymyksiä.

Kirja on selkokielinen arvio tämän päivän maailmasta sotilaan näkökulmasta. Maamme tavoitteena on rauhantilan jatkuminen ja puolustusvalmiuden ylläpito. Suomen puolustusvoimat ovat vielä vahvaa eurooppalaista luokkaa, jonka vahvuus on esim. useita tuhansia jopa Saksan vastaavaa lukumäärää korkeampi. Kylmän sodan aikana pidettiin yllä valmiuksia Neuvostoliiton mahdollisia hyökkäyksiä vastaan. Nykyään ei Suomikaan voi nukkua ruususen unta, kun ottaa huomioon esim. Venäjän Putinin viimeaikaiset toimet lähialueilla.

  1. Putinilla on mielessään Venäjän entisen suuruuden kaipuu, USA:lla useiden interventioiden krapula ja Kiinalla imperiumhaaveet. USA:n, Venäjän ja Kiinan valtapeliä määrittävät taloudelliset ja sotilaalliset voimasuhteet. Ydinaseissa ovat Venäjä ja Yhdysvallat omaa luokkaansa. Tavanomaisissa asevoimassa taas Yhdysvalloilla on yliherruus.
  2. Elektroniikka on muuttanut sodan luonnetta. Douhet 1920 –luvulla ennusti, että tulevasisuuden sodat ratkaistaan ilmavoimilla ja maavoimien tarve on lähes olematon. Mm. lennokit ja kyber –tekniikka on uutta maailmaa.

Suomessa keskustellaan vahvasti NATO:on mahdollisesta liittymisestä ja sen aikataulusta ? Myös puolustusliitto Ruotsin kanssa on mahdollista ja etsii vielä muotojaan. ”Jos haluat rauhaa, varaudu sotaan”. Suomi elää Talvissodan maineen kansana, jonka esim. Venäjä ottaa vakavasti.

Unto Vaskuu

Gustav Hägglund, Rauhan utopia,
Docendo 2014,
ISBN 978-952-291-078-3, 182 s.