Entries by HRUP Järjestöupseeri

Tosiasioiden tunnustaminen

Aluksi kaksi aiheeseen liittyvää lainausta, vanhaa, mutta aina niin ajankohtaista. Ensiksikin generalissimus J. Stalinin kommentti Vatikaanista: ”Montako divisioonaa paavilla on?”. Ja toiseksi entisen presidenttimme J.K. Paasikiven toteamus: ”Tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku”. Tässä presidenttimme lainasi englantilaista filosofia lordi John Actonia. Tosiasioiden tunnustamiseen liittyvät myös äskettäin julkaistut kaksi selvitystä. Ensiksikin parlamentaarisen selvitysryhmän raportti ”Puolustuksen pitkän […]

Komppanianvääpelikurssi Tallinnassa

Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seudun Reserviläispiirin kouluttajista koottu ryhmä toteutti Virossa, Tallinnassa 24.-26.10. Komppanian vääpeli–kurssin osana MPK:n Helsingin piirin järjestämää Kansainvälinen yhteistoiminta 2 –kurssia. Tavoite kirkkaana mielessä Alun perin kansainvälinen yhteistoiminta kurssi 2 (Komppanian vääpeli) piti toteuttaa kahdessa osassa, joista ensimmäinen olisi ollut Suomessa ja toinen osa Tallinnassa. Kaitseliitin Pääesikunnan toiveesta ensimmäinen osa siirrettiin. Näin […]

Yhteinen seppeleenlasku kansallisena Veteraanipäivänä

Kansallisena veteraanipäivänä 2015 tulee kuluneeksi 70 vuotta Lapin sodan päättymisestä. Koska tämä merkitsi myös toiseen maailmansotaan liittyneiden sotatoimien päättymistä Suomen alueella, ovat Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto ja Reserviläisliitto päättäneet järjestää tapahtuneen muistoksi yhteisen, koko valtakunnan kattavan seppeleenlaskun. Tavoitteena on laskea 27.4.2015 seppeleet mahdollisimman monelle Suomen yli 600 sankarihaudasta. Kansallisen veteraanipäivän seppeleenlaskulla pyritään myös siirtämään […]

Autojoukkojen Helsingin kilta juhli

Autojoukkojen Helsingin killan toiminnan 50- vuotisjuhlaa vietettiin kirpeässä syyssäässä. Päivä aloitettiin seppeleiden laskulla Hietaniemen hautausmaalla. Killan johtokunnasta muodostettu osasto laski seppeleen edesmenneen killan kunniapuheenjohtaja Leo R Laineen haudalle ja kunnioitimme samalla hänen puolisonsa, kiltasisar Eilan, viime talvena tapahtunutta poismenoa. Laskimme myös seppeleet kiltaveljien ja -sisarien kanssa Sankariristille, marsalkka Mannerheimin sekä presidentti, killan kunniajäsen Urho Kaleva […]

Reserviläiskeskustelun ja Suomen ulkopolitiikan rajat

Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg kirjoittaa liiton nettisivuilla 19.6.2014: otsikolla ”NATOkeskustelun pelisäännöistä”: ”Oman NATO-kannan ilmaisussa ei ole mitään pahaa. Olen itsekin avoimesti kertonut pitäväni Paasikiven-Kekkosen -linjaan pohjautuvaa, turvallisuuspoliittista ajattelua edelleen pitkälti validina. Myös liittomme puheenjohtaja on selkeästi tuonut esiin oman linjansa tässä asiassa. Reserviläisliitto on aikanaan linjannut, ettei liitto ota kantaa NATO-asiaan. Tämä on hyvä linjaus […]

Suojeluskuntien lakkauttaminen 1944

Suojeluskuntajärjestön lakkauttaminen ei ollut tullut yllätyksenä. Mikäli sota päättyisi tappiollisesti, vaara olisi todellinen. Järjestön komentaja, kenraaliluutnantti Lauri Malmberg oli jo keväällä 1944 pohtinut vaihtoehtoja sen varalta. Toiminnan jatkamisen lisäksi häntä askarrutti järjestön omaisuuden kohtalo. Malmbergin huoli oli ymmärrettävä. Suojeluskuntajärjestö oli perustettu pysyväksi instituutioksi, eikä sitä koskevissa asetuksissa ja laeissa ollut otettu huomioon lakkauttamisen mahdollisuutta. Siksi […]

Talvisotahiihdot alkavat

Talvella 2014-2015 on kulunut 75 vuotta Suomen ja Neuvostoliiton välisestä Talvisodasta. Torjuntavoitolla Suomi säilytti itsenäisyytensä ja loi perustan maan kehittymiselle nykyisen kaltaiseksi hyvinvointivaltioksi. Suomalaisten joukkojen hiihtotaidolla ja raskaissa töissä hankitulla fyysisellä kunnolla oli keskeinen merkitys armeijamme menestykselle. Kansalaisten terveys ja hyvä kunto ovat tärkeitä myös tänään kehittäessämme hyvinvointivaltiotamme kohtaamaan sen uudet haasteet. Muistovuotta vietetään monin […]

Suomi muuttuneessa kansainvälisessä kriisinhallinnassa

Ulkoministeriö asetti keväällä 2013 työryhmän valmistelemaan mietintöä, jossa pohdittaisiin mahdollisia lakimuutoksia, jotka mahdollistaisivat Suomen osallistumisen tehokkaammin kansainväliseen kriisinhallintaan. Mietintö luovutettiin marraskuussa ulkoministeri Erkki Tuomiojalle. Mietintöä valmistelleessa työryhmässä oli mukana valtioneuvoston kanslian, ulkoministeriön, oikeusministeriön, sisäministeriön, puolustusministeriön, pääesikunnan ja tasavallan presidentin kanslian edustajia. Mietinnössä käsitteellään kriisinhallinnan ja avun antamiseen ja pyytämiseen liittyviä lainsäädännön muutostarpeita. Työryhmän esityksen mukaan […]

JÄÄKÄRIN YÖ 18.10.2014

Jälleen on aika Jääkärin yön. Helsingin Koulutus- ja tukiyksikön ase – ja ampumakoulutustoimialan yhteistyössä Reserviläispiirien kanssa järjestämään harjoitukseen, turvallisen asekäsittelyn merkeissä. PAIKKA: SANTAHAMINA HARJOITUKSEN AIHE: Antaa edellytykset sekä kehittää turvallista aseenkäsittelyä ryhmän jäsenenä. Toimimaan eri valaisuolosuhteissa sekä erityyppisillä värityksellä ja muodolla ohjaavaan maalinvalintaan. Kouluttaa oikean ampumapäätöksen tekemiseen. Testata omaa fyysistä kykyä, kun toimitaan vajaa vuorokausi […]

Ilma-aseiden sarjakilpailu Töölössä

Ilma-aseiden sarjakilpailu käynnistyi 1.10.2014. Ampumavuorot harjoitussalissa, joka viikko vappuun 2015 saakka: tiistai klo 14.00 – 19.30 torstai klo 16.30 – 18.00 Radalle pääsee katutasosta InttiStoren takaovesta (Töölöntorinkadun ja Pohjoisen Hesperiankadun kulma). Oven pielessä on ovikello radalle. Harjoituksissa ei ole nimettyä valvojaa, vaan toiminta tapahtuu oma-aloitteisesti. Radan takaosan varastohuoneessa löydät taulut. Tuloskortit, sarjakilpailun tuloskansio yms. ovat […]