Hyötyä varusmieskoulutuksesta

Asepalveluksen koulutuksesta hyötyä siviilissä

Teksti ja kuva: Puolustusvoimat/ Viestintäosasto

Kesän 2014 saapumiserän varusmiehet ovat nyt taistelleet läpi peruskoulutuskauden ja valmistautuvat seuraavaksi erikoiskoulutuskauden uusiin ja jännittäviin haasteisiin. Osa varusmiehistä jatkaa palvelustaan johtajakoulutuksessa ja osa vaativissa erityistehtävissä. Varusmiespalveluksen aikana hankitusta koulutuksesta on usein paljon hyötyä tulevaisuudessa.

Peruskoulutuskausi on lähtökohtaisesti kaikille alokkaille sisällöltään sama. Ohjelman rakenne peruskoulutuskauden aikana on samankaltainen palveluspaikasta riippumatta, vaikka aselajikohtaisia harjoituksia tehtäisiinkin jo ensimmäisen palveluskuukauden aikana.

Noin kahdeksan viikkoa kestävän peruskoulutuskauden aikana perusyksikössä tehdään valinnat jatkokoulutuksista. Valintoja tehdään myös joukko-osastokohtaisissa ja valtakunnallisissa hauissa, joissa puolustusvoimat etsii sopivat henkilöt erikoisempiin miehistötehtäviin.

Peruskoulutuskausi valmistaa erikoistumiseen

Ensimmäisten viikkojen aikana alokkaat totuttelivat kasarmielämään, leiriytymiseen, ampumaratoihin, urheiluun ja taisteluharjoituksiin. Muutos siviilielämästä on ollut suuri. Peruskoulutuskausi on kuitenkin suunniteltu siten, että mukautuminen armeijaelämään olisi mahdollisimman helppoa.

Santahaminassa palveleva kaartinjääkäri Ville Vahvelainen on ollut tyytyväinen peruskoulutuskauden ohjelmaan.

– P-kausi sujui mielestäni hyvin. Siitä jäi hyvä fiilis, vaikka välillä ottikin päähän. Fyysisesti ei ollut kovinkaan rankkaa, kertoo Vahvelainen.

Monelle alokkaalla fyysistä rasitusta suurempi haaste onkin ollut käytännön toimintaan tottuminen asepalveluksessa.

– Henkisesti oli aluksi hieman vaikeampaa, kun ei tuntenut ketään eikä ollut vielä oppinut talon tavoille. Se tosin korjaantui nopeasti, kertoo Vahvelainen.

Ammattipätevyys mukaan siviiliin

Erikoiskoulutuskauden koulutusvaihtoehtoja on paljon. Normaalien miehistötehtävien lisäksi on mahdollista hakeutua esimerkiksi lääkintämieheksi, moottoripyörälähetiksi, kuljettajaksi tai vaikkapa valokuvaajaksi. Asepalveluksen aikana saadusta koulutuksesta voi olla hyvinkin paljon hyötyä tulevaisuudessa.

Puolustusvoimat kouluttaa esimerkiksi kuljettajia jopa yli 3500 vuodessa. Kuljettajat saavat C- ja CE-ajokorttien lisäksi perustason ammattipätevyyskoulutuksen, joka mahdollistaa kuljettajan tehtävissä toimimisen varusmiespalveluksen jälkeen. Kuljettajana toimiva kaartinjääkäri Masi Laiti aikoo hakea kuljettajan työtä palveluksensa jälkeen.

– Olen koulutukseltani Pasikuljettaja, joten C-kortin lisäksi minulla on Pasi-luvat. Aion hyödyntää kuljettajana saamaani koulutusta varusmiespalveluksen jälkeen hakemalla rauhanturvaajakuljettajaksi kriisialueelle, kertoo kaartinjääkäri Laiti.

Johtajakokemusta varusmiespalveluksessa

Johtajakoulutukseen päässeet tulevat saamaan korvaamatonta oppia hyvästä johtamisesta. Koulutusta arvostetaan siviilissä ja siitä saa esimerkiksi opintopisteitä.

Koulutuskauden jälkeen uudet johtajat pääsevät toteuttamaan oppejaan johtamalla uusia alokkaita. Aliupseerikoulun käyneistä tehdään yleensä ryhmänjohtajia ja reserviupseerikoulun käyneistä joukkueenjohtajia.

Asutuskeskustaistelun aliupseerikurssille päässyt kaartinjääkäri Ville Vahvelainen odottaa mielenkiinnolla koulutuksen alkamista.

– AUK jännittää. Tiedossa on varmasti raskaitakin hetkiä, mutta odotan oppivani paljon, kertoo Vahvelainen. Asepalveluksen koulutuksesta hyötyä siviilissä